Fremskridende forskning i lungesygdommen Alfa-1

Der er tilmelding for patienter til Astraeus-forsøget nu

Forskere tester i øjeblikket en forsøgsmedicin, der tages i tabletform, for at finde frem til, om den er sikker, og om den har potentialet til at reducere lungeskade og forsinke progressionen af lungesygdom som følge af Alfa-1-antitrypsinmangel. Som led i denne forskning rekrutterer vi patienter til at deltage i et klinisk forsøg med forsøgsmedicinen alvelestat.

Ofte stillede spørgsmål

Forsøget er åbent for personer, der opfylder meget specifikke kriterier.

Klik på knappen "Se om du er kvalificeret" for at gennemgå nogle af de indledende udvælgelseskriterier. Hvis det ser ud som om, at forsøget passer godt til dig, vil forsøgscenteret kontakte dig og mere detaljeret gennemgå kravene sammen med dig.

Nej, forsøget anvender en almindelig videnskabelig metode, der går ud på at inddele forsøgsdeltagerne i forskellige grupper og sammenligne deres resultater. To grupper modtager forsøgsmedicinen (i to forskellige styrker), og den tredje gruppe modtager et placebo og fungerer som "kontrolgruppen". Placeboet er en "snydepille", der ligner den, der anvendes som forsøgsmedicinen, men den har ingen behandlende virkning.

Deltagerne vil blive tilfældigt fordelt i disse grupper (det er lige så tilfældigt som at spille plat og krone). Det betyder, at deltagere i Astraeus-forsøget har 66 procent chance (2 ud af 3) for at modtage alvelestat i en af de to doser og 33 procent chance (1 ud af 3) for at modtage et placebo.

Astraeus-forsøget er opdelt i tre trin og varer i 20 uger i alt:

Screening. I løbet af denne periode, som varer i 28 dage, vil forsøgslægen udføre forskellige test for at finde ud af, om du er egnet til at deltage. Dette kan betyde flere besøg på forsøgsklinikken.

Behandling. Du tager forsøgsmedicinen eller placeboet i 12 uger, to gange om dagen. Du skal møde op på forsøgsklinikken omtrent syv gange i løbet af denne periode, og en gang imellem skal du tale i telefon med forsøgslægen eller sygeplejersken. Forsøgslægen vil undersøge dig under disse besøg og foretage forskellige test for at kontrollere ændringer i dit helbred.

Opfølgning. I uge 16 skal du møde op igen på forsøgscenteret for en endelig vurdering af dit helbred.

Nej, alle forsøgsrelaterede besøg, test og forsøgsmedicinen er gratis for deltagerne.

Du kan også få kompensation for din deltagelse, afhængigt af hvilket land du bor i, og refusion for kontante udgifter forbundet med forsøgsbesøgene.

Klik her for at se, om der er et forsøgscenter nær dig, og for at besvare nogle få indledende spørgsmål og finde ud af, om du muligvis er egnet til at deltage.

Se om du er kvalificeret