Introduktion

Velkommen til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Vi respekterer dit privatliv, og vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger vil informere dig om, hvordan vi passer på dine personlige data, når du besøger vores websted (uanset hvor du besøger det fra), og fortælle dig om dine rettigheder til datafortrolighed, og hvordan loven beskytter dig.

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger findes i et lagdelt format, så du kan klikke igennem til de specifikke områder anført herunder. Brug venligst også ordlisten for at forstå betydningen af nogle af de begreber, der anvendes i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

 1. Vigtige oplysninger og hvem vi er
 2. De data, vi indsamler om dig
 3. Hvordan indsamles dine personoplysninger?
 4. Sådan bruger vi dine personoplysninger
 5. Videregivelse af dine personoplysninger
 6. Internationale overførsler
 7. Datasikkerhed
 8. Dataopbevaring
 9. Dine juridiske rettigheder
 10. Ordliste

1. Vigtige oplysninger og hvem vi er

Formålet med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger har til formål at give dig oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger via din brug af dette websted, herunder oplysninger, som du giver via dette websted, når du registrerer dig hos os for at få yderligere oplysninger i Astraeus' kliniske forsøg.

Dette websted er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data vedrørende børn.

Det er vigtigt, at du læser denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger sammen med andre meddelelser om beskyttelse af personoplysninger eller rimelig behandling, vi kan levere ved særlige lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldstændig klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Denne meddelelse supplerer de andre meddelelser og har ikke til hensigt at tilsidesætte dem.

Dataansvarlig

Mereo består af forskellige juridiske enheder, og denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er udstedt på vegne af Mereo Group, så når vi nævner "Mereo", "vi", "os" eller "vores" i denne meddelelse, henviser vi til den relevante virksomhed i Mereo Group, der er ansvarlig for at behandle dine oplysninger. Mereo BioPharma Group plc fungerer sammen med Mereo BioPharma 4 Limited som dobbelt dataansvarlige og er ansvarlig for dette websted.

Vi har udnævnt en databeskyttelses officer, der er ansvarlig for at føre tilsyn med spørgsmål vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål angående denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, herunder eventuelle anmodninger om at udøve Dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte databeskyttelses officer ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Kontaktoplysninger

Vores komplette oplysninger er:

Det fulde navn på juridiske enheder, der fungerer som dobbelt dataansvarlige: Mereo BioPharma Group plc og Mereo BioPharma 4 Limited

Navn eller titlen på databeskyttelses officer: Mereo Databeskyttelsesrådgiver

E-mailadresse: legal@mereobiopharma.com mærket 'For the attention of Mereo Data Protection Officer'

Postadresse: 1 Cavendish Place, London W1G0QF, Storbritannien

Du har til enhver tid retten til at indgive en klage til Information Commissioner's Office (ICO), den britiske tilsynsmyndighed for databeskyttelsesproblemer (www.ico.org.uk). Vi ville imidlertid sætte pris på muligheden for at håndtere dine bekymringer, inden du henvender dig til ICO, og beder dig derfor venligst kontakte os i første omgang.

Ændringer af meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger og din pligt til at oplyse os om ændringer

Denne version blev sidst opdateret den 13. sept. 2018 og historiske versioner kan fås ved henvendelse til os.

Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Hold os venligst informeret, hvis dine personoplysninger ændres i løbet af din relation med os.

Tredjepartslinks

Dette websted kan indeholde links til tredjeparters websteder, plug-ins og programmer. Hvis du klikker på disse links eller aktiverer disse forbindelser, kan tredjeparter indsamle eller dele data om dig. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparters websteder og er ikke ansvarlige for deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger. Når du forlader vores websted, opfordrer vi dig til at læse meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger på hvert websted, du besøger.

2. De data, vi indsamler om dig

Persondata eller personoplysninger, betyder alle oplysninger om en enkeltperson, ud fra hvilke denne person kan identificeres. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme data).

Vi kan indsamle, bruge, gemme og overføre forskellige typer personoplysninger om dig, vi har grupperet som følger:

 • Identitetsoplysninger omfatter fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator, titel
 • Kontaktoplysninger omfatter adresse, e-mailadresse og telefonnumre
 • Kliniske oplysninger, som omfatter:
  • Alder (mellem 18 og 75 år).
  • Oplysninger, der er nødvendige for at vurdere egnethed til at deltage i forsøget (sådanne oplysninger vil omfatte følsomme personoplysninger som for eksempel oplysninger om dit helbred).
 • Tekniske oplysninger omfatter IP-adresse (internetprotokoladresse), dine logondata, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, typer og versioner af browsertilføjelsesprogrammer, operativsystem og platform samt andre teknologier på de enheder, du bruger til at åbne dette websted
 • Profiloplysninger omfatter dit brugernavn og din adgangskode, køb eller bestillinger, der er foretaget af dig, dine interesser, præferencer, feedback og svar på undersøgelser
 • Brugsoplysninger omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, produkter og tjenester
 • Marketing- og kommunikationsoplysninger omfatter dine præferencer med hensyn til modtagelse af marketing fra os og vores tredjeparter samt dine kommunikationspræferencer

Vi indsamler følsomme personoplysninger om dig som beskrevet ovenfor, som indeholder oplysninger om dit helbred.

Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede oplysninger som for eksempel statistiske eller demografiske oplysninger til ethvert formål. Aggregerede oplysninger kan udledes af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger i lovgivningen, eftersom disse oplysninger ikke direkte eller indirekte afslører din identitet. Vi kan for eksempel aggregere dine brugsoplysninger for at beregne procentdelen af brugere, der tilgår en bestemt webstedsfunktion. Men hvis vi kombinerer eller forbinder aggregerede oplysninger med dine personoplysninger, så de direkte eller indirekte kan identificere dig, behandler vi de kombinerede oplysninger som personoplysninger, der vil blive brugt i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du ikke giver personoplysninger

Hvor vi har brug for at indsamle personoplysninger, og du ikke giver de ønskede oplysninger, kan vi muligvis ikke give dig adgang til forsøget.

3. Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Vi anvender forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra og om dig, herunder via:

 • Direkte interaktioner. Du kan give os dine identitets-, kontakt- og helbredsoplysninger ved at udfylde formularer eller korrespondere med os via post, telefon, e-mail eller andet. Det omfatter personoplysninger, du angiver, når du:
  • ansøger om at få adgang til vores kliniske forsøgstjenester,
  • opretter en konto med logon og adgangskode på vores websted,
  • tilmelder dig vores nyhedsbreve eller publikationer,
  • anmoder om, at marketing skal sendes til dig, eller
  • giver os feedback.
 • Automatiske teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores websted, kan vi automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, browserhandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved at bruge cookies, serverlogge og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske oplysninger om dig, hvis du besøger andre websteder, der anvender vores cookies. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.
 • Tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder. Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder som anført nedenfor:
  • Tekniske oplysninger fra følgende parter:

   (a) analyseudbydere som Google baseret uden for EU,

   (b) reklamenetværk som Google eller Facebook baseret uden for EU og

   (c) søgeoplysningsudbydere som Google baseret uden for EU.

4. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger, når loven giver tilladelse til det. Behandling af dine personoplysninger omfatter, hvor vi kan tilpasse, justere, ændre, kombinere, konsultere, ødelægge, videregive ved transmission, formidling, slette, organisere, registrere, begrænse, hente, gemme, strukturere, bruge eller på anden måde gøre tilgængelige.

Oftest vil vi bruge dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Kommunikation vedrørende generelle helbredsoplysninger (for eksempel oplysninger om bestemte helbredstilstande)

Kommunikation angående vores forsøg

Administration og vedligeholdelse af platforme til frivillig patientinvolvering og -støtte

For at fastlægge, om du er berettiget til visse produkter, tjenester eller programmer

Svare på dine anmodninger om oplysninger, produkter eller tjenester

Organisatorisk planlægning og udvikling (for eksempel intern kommunikation, budgetter, administration og projektstyring)

Vores virksomheds efterlevelses-, facilitets- og netværkssikkerhedsformål

Interne undersøgelser af mulig forseelse eller manglende overholdelse af vores politikker og procedurer

Revision af vores programmer og tjenester i forbindelse med kravoverholdelse

Godkendelse og bekræftelse af din identitet i dine interaktioner med os

Retsforfølgning og offentlige undersøgelser (for eksempel i medfør af retskendelser, stævninger og afgørelser)

Sporing af dine interaktioner (online og offline) med os

Hvor vi har juridiske forpligtelser til at behandle personoplysninger

Forbedring og udvikling af vores produkter og tjenester

Enheds- og programdiagnostik

Statistisk analyse

Webstedsadministration

 

Samtykke

Generelt henholder vi os ikke til samtykke som juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger, bortset fra som følger:

 • Vi har brug for dit udtrykkelige samtykke i tilfælde, hvor du giver os følsomme personoplysninger som beskrevet ovenfor i afsnit ‎2. Når vi beder dig om dit udtrykkelige samtykke, giver vi dig mulighed for at samtykke elektronisk. Du har til enhver tid ret til at trække dit udtrykkelige samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • Vi har brug for dit samtykke i forbindelse med at sende direkte marketingmeddelelser fra tredjepart til dig via e-mail eller SMS. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til marketing tilbage ved at kontakte os.

Klik på 10 for at få mere at vide om de typer retsgrundlag, som vi påberåber os for at behandle dine personoplysninger

Marketing

Vi bestræber os på at give dig forskellige valgmuligheder angående visse anvendelser af personoplysninger, især omkring marketing og reklame. Vi har fastlagt følgende kontrolmekanismer i forhold til personoplysninger:

Kampagnetilbud fra os

Vi kan bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, brugs- og profiloplysninger til at danne os et indtryk af, hvad vi mener, du gerne vil have eller har brug for, eller hvad der kan være interessant for dig. Det er sådan, vi bestemmer, hvilke produkter, tjenester og tilbud der kan være relevante for dig (vi kalder det marketing).

Du vil modtage marketingmeddelelser fra os, hvis du har anmodet om oplysninger fra os eller fået leveret tjenester fra os i hvert tilfælde, hvor du ikke har fravalgt at modtage denne marketing.

Marketing fra tredjepart

Vi indhenter dit udtrykkelige tilvalgssamtykke, inden vi deler dine personoplysninger med nogen virksomheder uden for Mereo Group til marketingformål.

Fravalg

Du kan til enhver tid bede os eller tredjeparter om ikke at sende dig marketingmeddelelser ved at logge på webstedet og markere eller fjerne markeringen i relevante felter for at justere dine marketingpræferencer eller ved at følge fravalgslinks i en marketingmeddelelse, der er sendt til dig, eller ved til enhver tid at kontakte os.

Hvis du fravælger at modtage disse marketingsmeddelelser, gælder det ikke for personoplysninger, som er givet til os som følge af at få leveret en tjeneste fra os, produkt-/serviceoplevelse eller andre transaktioner.

Du kan til enhver tid vælge at tilbagetrække ethvert samtykke eller udtrykkeligt samtykke, du har givet os, ved at kontakte os på legal@mereobiopharma.com mærket 'For the attention of the Data Protection Officer'.

Cookies

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browsercookies eller underrette dig, når websteder indstiller eller tilgår cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af dette websted kan blive utilgængelige eller muligvis ikke vil fungere korrekt. Se cookiepolitikken for yderligere oplysninger om de cookies, vi bruger.

Ændring af formål

Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, som vi har indsamlet dem til, medmindre vi med rimelighed mener, at vi har behov for at bruge dem af en anden årsag, og denne grund er forenelig med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring af, hvordan behandlingen til det nye formål er forenelig med det oprindelige formål, kan du kontakte os på legal@mereobiopharma.com

Hvis vi har behov for at bruge dine personoplysninger til et ikke-beslægtet formål, vil vi underrette dig og forklare det retsgrundlag, som giver os lov til det.

Vær venligst opmærksom på, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke, i overensstemmelse med ovennævnte regler, hvor dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan have brug for at dele dine personoplysninger med de nedenfor nævnte parter:

 • Interne tredjeparter som anført i Ordliste
 • Eksterne tredjeparter som anført i Ordliste
 • Specifikke tredjeparter som Neonstone Ltd, OVH Ltd, som leverer it- og hostingtjenester i forhold til dette websted og tilknyttede it-tjenester.
 • Tredjeparter, til eller med hvem vi kan vælge at sælge, overdrage eller fusionere dele af vores virksomhed eller vores aktiver. Alternativt kan vi forsøge at overtage andre virksomheder eller fusionere med dem. Hvis der sker en ændring af vores virksomhed, kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde som anført i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Vi kræver, at alle tredjeparter respekterer dine personoplysningers sikkerhed og behandler dem i henhold til gældende lovgivning. Vi tillader ikke vores tredjepartstjenesteudbydere at bruge dine personoplysninger til egne formål og giver dem kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger til angivne formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.

6. Internationale overførsler

Vi deler dine personoplysninger inden for Mereo Group. Dette kan omfatte overførsel af dine oplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Mange af vores eksterne tredjeparter er baseret uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og deres behandling af dine personoplysninger vil derfor medføre en overførsel af data uden for EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, sikrer vi, at de underlægges en lignende grad af beskyttelse, ved at sørge for, at mindst en af følgende sikkerhedsforanstaltninger er implementeret:

 • Vi overfører kun dine personoplysninger til lande, der er blevet anset for at yde et tilstrækkeligt niveau af persondatabeskyttelse af Europa-Kommissionen. Yderligere oplysninger findes i Europa-Kommission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Tilstrækkelighed i beskyttelse af personoplysninger i lande uden for EU).
 • Hvor vi bruger visse tjenesteudbydere, kan vi bruge specifikke kontrakter, der er godkendt af Europa-Kommissionen, som giver personoplysninger den samme beskyttelse som i Europa. Yderligere oplysninger findes i Europa-Kommission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (Modelkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande).
 • Hvor vi bruger udbydere baseret i USA, kan vi overføre data til dem, hvis de er en del af privatlivsskjoldet (Privacy Shield), som kræver, at de yder lignende beskyttelse af personoplysninger, der deles mellem Europa og USA. Yderligere oplysninger findes i Europa-Kommission: EU-US Privacy Shield (EU-USA-privatlivsskjold).

Kontakt os venligst på legal@mereobiopharma.com hvis du ønsker yderligere oplysninger om den specifikke mekanisme, der bruges af os ved overførsel af dine personoplysninger uden for EØS.

Vi deler dine personoplysninger inden for Mereo Group. Nogle af disse og deres databaseplaceringer kan være i lande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i lighed med lovene i det land, hvor du er bosiddende. Uanset hvad er alle vores tilknyttede selskaber pålagt at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger samt vores privatlivs- og databeskyttelsespolitikker og -procedurer.

Vi kan sende dine personoplysninger til tredjeparter, som vi kontraherer med om at udføre tjenester på vores vegne, for at udføre aktiviteter eller funktioner, der er knyttet til de behandlingsformål angående dine personoplysninger, som er beskrevet ovenfor. Vores tredjeparter er kontraktligt forpligtet til at overholde gældende love eller bestemmelser, herunder at have en gyldig mekanisme på plads til overførsel af EU-personoplysninger på tværs af grænser for at modtage EU-personoplysninger, der kan omfatte en "tilstrækkeligheds"-afgørelse fra Europa-Kommissionen, certificeringer af EU-USA- og/eller Schweiz-USA-privatlivsskjold (Privacy Shield) og/eller udfærdige EU-standardkontraktbestemmelser med os.

Kontakt os venligst for at få yderligere oplysninger om vores overførsler af dine personoplysninger på tværs af grænser.

7. Datasikkerhed

Vi har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre, at dine personoplysninger utilsigtet mistes, anvendes eller tilgås på en uautoriseret måde, ændres eller videregives. Derudover begrænser vi adgang til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, leverandører og andre tredjeparter, der har et forretningsmæssigt behov for at vide. De behandler kun dine personoplysninger som anvist af os, og de er bundet af tavshedspligt.

Vi har iværksat procedurer til at håndtere enhver mistanke om brud på personoplysninger og underretter dig og en relevant tilsynsmyndighed om et brud, hvor vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

8. Dataopbevaring

Hvor længe vil I bruge mine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede dem til, herunder med de formål at efterleve rets-, regnskabs- eller rapporteringskrav.

For at bestemme den fornødne opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi højde for personoplysningernes mængde, beskaffenhed og følsomhed, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og om vi kan opnå disse formål via andre midler og de gældende lovkrav.

Oplysninger om opbevaringsperioder for forskellige aspekter af dine personoplysninger findes i vores opbevaringspolitik, som du kan anmode om fra os ved at kontakte os.

9. Dine juridiske rettigheder

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslove i forhold til dine personoplysninger:

 • Anmod om adgang til dine personoplysninger (almindeligt kendt som en "adgangsanmodning for registrerede personer"). Det giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt.
 • Anmod om rettelse af de personoplysninger, som vi har om dig. Det giver dig mulighed for at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig, selvom vi kan have brug for at kontrollere rigtigheden af de nye oplysninger, som du giver os.
 • Anmod om sletning af dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er god grund for os til fortsat at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvor du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvor vi har behandlet dine oplysninger på ulovlig vis, eller hvor vi er forpligtet til at slette dine personoplysninger for at overholde lokal lovgivning. Vær dog opmærksom på, at vi måske ikke altid kan efterkomme din anmodning om sletning af specifikke juridiske årsager, der formidles til dig, hvis det er relevant, på tidspunktet for din anmodning.
 • Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvor vi påberåber os en legitim interesse (eller en tredjeparts), og der er noget i din særlige situation, der gør, at du vil gøre indsigelse mod behandling på dette grundlag, da du føler, at det har indflydelse på dine grundlæggende rettigheder og friheder. Du har også ret til at gøre indsigelse i tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger til direkte marketingformål. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har tungtvejende legitime grunde til at behandle dine oplysninger, der tilsidesætter dine rettigheder og friheder.
 • Anmod om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at bede os om at indstille behandlingen af dine personoplysninger i følgende situationer: (a) Hvis du ønsker at fastlægge oplysningernes rigtighed; (b) i tilfælde hvor vores brug af oplysningerne er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi skal slette dem; (c) i tilfælde hvor du har brug for, at vi opbevarer oplysningerne, selvom vi ikke længere har brug for dem, fordi du har brug for dem til at dokumentere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller (d) du har gjort indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi har brug for at bekræfte, om vi har tilsidesættende legitime grunde til at bruge dem.
 • Anmod om overførsel af dine personoplysninger til dig eller en tredjepart. Vi leverer til dig, eller en tredjepart, du har valgt, dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Vær opmærksom på, at denne rettighed kun gælder for automatiserede oplysninger, som du oprindeligt gav dit samtykke til at anvende, eller i tilfælde hvor brugte vi oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig.
 • Træk samtykke tilbage når som helst, hvor vi påberåber os samtykke til at behandle dine personoplysninger. Det påvirker imidlertid ikke lovligheden af behandling, der er foretaget, før du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke levere visse produkter eller tjenester til dig. Vi underretter dig, hvis det er tilfældet, på tidspunktet for din tilbagetrækning af dit samtykke.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, bedes du kontakte os.

Der kræves normalt ikke gebyr

Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogen af de øvrige rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er tydeligt ubegrundet, repetitiv eller for vidtgående. Alternativt kan vi afvise at efterkomme din anmodning under disse omstændigheder.

Hvad vi kan få brug for fra dig

Vi kan få brug for at anmode om bestemte oplysninger fra dig som hjælp til at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogen af dine øvrige rettigheder). Det er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til nogen person, som har ikke ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forhold til din anmodning for at fremskynde vores svar.

Tidsfrist for at svare

Vi forsøger at besvare alle legitime anmodninger inden for 28 dage. Det kan lejlighedsvist tage os længere end 28 dage, hvis din anmodning er særligt kompleks, eller du har foretaget en række anmodninger. I dette tilfælde underretter vi dig og holder dig opdateret.

10. Ordliste

RETSGRUNDLAG

Legitim interesse betyder vores virksomheds interesse i at drive og administrere vores virksomhed, så vi kan give dig den bedste tjeneste/produkt og den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at overveje og afbalancere enhver potentiel konsekvens for dig (både positiv og negativ) og dine rettigheder, inden vi behandler dine personoplysninger i forhold til vores legitime interesser. Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af konsekvensen for dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er pålagt eller har tilladelse til ved lov). Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan vi vurderer vores legitime interesser i forhold til eventuel potentiel konsekvens for dig med hensyn til specifikke aktiviteter, ved at kontakte os

Opfyldelse af kontrakt betyder behandling af dine oplysninger, hvor det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller træffe foranstaltninger på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt.

Overhold en retlig eller lovbestemt forpligtelse betyder behandling af dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at overholde en retlig eller lovbestemt forpligtelse, som vi er underlagt.

TREDJEPARTER

Eksterne tredjeparter

 • Tjenesteudbydere, der fungerer som behandlere baseret i Storbritannien og Frankrig, som leverer tjenester til it- og systemadministration.
 • Professionelle rådgivere, der fungerer som behandlere eller fælles dataansvarlige, herunder advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaber baseret i USA, som leverer tjenester inden for rådgivning og bankforretninger samt juridiske, forsikrings- og regnskabsmæssige tjenester.