MPH966-2-01_Websted
Vilkår for brug

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT, INDEN DU BRUGER DETTE WEBSTED

Hvad ligger der i disse vilkår?

Disse vilkår forklarer dig reglerne for brug af vores websted www.astraeus-alpha1.com (vores websted)

Klik på linkene nedenfor for at gå direkte til flere oplysninger om hvert område:

Hvem vi er, og hvordan du kontakter os

www.astraeus-alpha1.com er et websted, der drives af Neonstone Limited ("Vi"). Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 07001987 og har vores hjemsted på Neonstone Ltd, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Langley. Berkshire. SL3 8DS.

Kontakt os ved at sende en e-mail til support@astraeus-alpha1.com.

Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår

Ved at bruge vores websted bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for brug, og at du accepterer at overholde dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores websted. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til senere reference.

Der er andre vilkår, der kan gælde for dig

Disse vilkår for brug henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:

 • Vores Politik om beskyttelse af personoplysninger. Se nærmere under "Hvordan vi kan bruge dine personoplysninger" nedenfor.
 • Politik om acceptabel brug som anfører den tilladte brug og forbudte brug af vores websted. Når du bruger vores websted, skal du overholde denne politik om acceptabel brug.
 • Vores Cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på vores websted.

Vi kan foretage ændringer af disse vilkår

Vi ændrer disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, bedes du kontrollere disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der er gældende på dette tidspunkt. Disse vilkår blev senest opdateret 13. sep. 2018.

Vi kan foretage ændringer af vores websted

Vi kan opdatere og ændre vores websted fra tid til anden. Hvis der foretages en større ændring, underretter vi dig her, via e-mail eller via en meddelelse, der lægges ud på webstedets startside.

Vi kan standse eller tilbagetrække vores websted

Vores websted stilles til rådighed gratis.

Vi garanterer ikke, at vores websted, eller noget indhold på det, altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan standse eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af hele eller en del af vores websted af forretnings- og driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig rimeligt varsel om eventuel standsning eller tilbagetrækning.

Du er endvidere ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår vores websted via din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår for brug og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Du skal holde dine kontooplysninger sikre

For at få adgang til og bruge vores websted skal du logge på med et brugernavn (og/eller e-mailadresse), adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer ("Brugeroplysninger"). Brugeroplysninger skal behandles som fortrolige. Du må ikke videregive brugeroplysninger til nogen tredjepart.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere brugeroplysninger, uanset om de er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige mening ikke har overholdt bestemmelserne i disse vilkår for brug.

Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end du kender dine brugeroplysninger, skal du straks underrette os på support@astraeus-alpha1.com.

Hvordan du kan bruge materiale på vores websted

Vi er indehaver af eller licenstager til alle immaterielle rettigheder til vores websted, og til materialet offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater rundt om i verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må udskrive én kopi, og kan downloade uddrag, af en eller flere sider til din personlige brug i forbindelse med dette kliniske forsøg.

Du må ikke foretage ændringer af papirkopier eller digitale kopier af nogen materialer, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotos, video- eller lydsekvenser eller grafikelementer adskilt fra ledsagende tekst.

Vores status (og status for identificerede bidragydere) som forfatterne til indhold på vores websted skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål uden at indhente tilladelse til at gøre det fra os eller vores licensgivere (efter hver parts eget skøn).

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen del af vores websted i strid med disse vilkår for brug, ophører din ret til at bruge vores websted øjeblikkeligt, og du skal, efter vores skøn, returnere eller ødelægge enhver kopi af de materialer, du har fremstillet.

Benyt dig ikke udelukkende af oplysninger på dette websted

Indholdet på vores websted er kun til generel orientering. Det har ikke til hensigt at udgøre rådgivning, som du kan benytte dig af. Du skal indhente professionel eller specialiseret rådgivning, inden du udfører, eller afholder dig fra, nogen handling på grundlag af indholdet på vores websted.

Selvom vi bestræber os rimeligt på at opdatere oplysningerne på vores websted, giver vi ingen erklæringer om eller garantier for, hverken udtrykkelige eller underforståede, at indholdet på vores websted er nøjagtigt, fuldstændigt eller opdateret.

Vi er ikke ansvarlige for websteder, vi linker til

Hvis vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer, som leveres af tredjeparter, er disse links kun til information. Sådanne links skal ikke fortolkes som godkendelse fra vores side af disse websteder, der linkes til, eller oplysninger, du kan finde på dem.

Vi har ingen indflydelse på indholdet på sådanne websteder eller ressourcer.

Brugergenereret indhold er ikke godkendt af os

Dette websted kan indeholde oplysninger og materialer, som er overført af andre brugere på webstedet angående det kliniske forsøg. De synspunkter, der udtrykkes af andre brugere på vores websted, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

Hvis du ønsker at klage over oplysninger og materialer, som er overført af andre brugere, bedes du kontakte os på support@astraeus-alpha1.com.

Vores ansvar for tab eller skader lidt af dig

Uanset om du er forbruger eller erhvervsbruger:

 • Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Det omfatter ansvar for dødsfald eller personskader som følge af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers forsømmelighed og for bedrageri eller bevidst urigtige oplysninger.

Hvis du er erhvervsbruger:

 • Vi udelukker alle underforståede vilkår, garantier, erklæringer eller andre vilkår, som kan være gældende for vores websted eller indhold på det.
 • Vi påtager os intet ansvar over for dig for eventuelle tab eller skader, det være sig inden for kontrakt, erstatningsret (herunder forsømmelighed), brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, selvom det kunne påregnes, der opstår i forbindelse med:
  • brug af, eller manglende evne til at bruge, vores websted eller
  • brug af eller påberåbelse af indhold, der er vist på vores websted.
 • Især påtager vi os intet ansvar for:
  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter,
  • driftsforstyrrelser,
  • tab af forventet besparelse,
  • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme eller
  • indirekte skader eller følgeskader.

Hvis du er forbruger:

 • Vær opmærksom på, at vi kun leverer vores websted til national og privat brug. Du accepterer ikke at bruge vores websted til noget kommercielt eller forretningsmæssigt formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, driftsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed.

Hvordan vi kan bruge dine personoplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger som anført i vores https://www.astraeus-alpha1.com/da-DK/Public/PrivacyPolicy.

Overførsel af indhold til vores websted

Når du bruger en funktion, der gør det muligt for dig at overføre indhold til vores websted, skal du overholde de indholdsstandarder, der er angivet i vores Politik om acceptabel brug

Du garanterer, at ethvert sådant bidrag efterlever disse standarder, og du er ansvarlig over for os og skal holde os skadesløs for eventuelle brud på denne garanti. Det betyder, at du er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, vi måtte lide som følge af dit garantibrud.

Du bevarer den fulde ejendomsret til dit indhold, men du er forpligtet til at give os en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, stedsevarende, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar licens til at bruge, distribuere, udgive, oversætte, offentligt udføre og offentligt vise sådant materiale.

Vi kan have ret til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at indhold udlagt på eller overført af dig til vores websted, udgør en krænkelse af deres immaterielle rettigheder eller af deres ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Vi har ret til at fjerne ethvert indlæg, du sender til vores websted, hvis dit indlæg efter vores vurdering ikke overholder de indholdsstandarder, der er angivet i vores Politik om acceptabel brug.

Du er eneansvarlig for at sikre og sikkerhedskopiere dit indhold.

Politik om acceptabel brug

Du må kun bruge vores websted til lovlige formål. Du må ikke bruge vores websted:

 • På nogen måde, som overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller bestemmelser.
 • På nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig eller har et ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning.
 • Med henblik på at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • Til at sende, bevidst modtage, overføre, hente, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vores indholdsstandarder nedenfor.
 • Til at sende, eller foranledige afsendelse af, uønsket eller uautoriseret reklame eller kampagnemateriale eller anden form for lignende uopfordret henvendelse (spam).
 • Til bevidst at sende data, sende eller overføre materialer, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, keyloggers, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, der er udviklet til negativt at påvirke computersoftwares eller -hardwares funktion.

Du accepterer også følgende:

 • Du er ansvarlig for at arrangere den nødvendige internetforbindelse, så du kan få adgang til vores websted.
 • Ikke at tilgå, forstyrre, skade eller afbryde uden godkendelse:
 • nogen del af vores websted,
 • noget udstyr eller netværk, som vores websted er gemt på,
 • software, der anvendes til levering af vores websted, eller
 • noget udstyr eller netværk eller software, der ejes eller bruges af nogen tredjepart.

Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, som du bidrager med til vores websted ("Bidrag").

Indholdsstandarderne skal overholdes som tiltænkt og til punkt og prikke. Standarderne gælder for enhver del af et bidrag såvel som for sin helhed.

Vi bestemmer, efter eget skøn, om et bidrag bryder indholdsstandarderne.

Et bidrag skal:

 • Være nøjagtigt (hvor det angiver kendsgerninger).
 • Være oprigtigt ment (hvor det angiver meninger).
 • Overholde gældende lov i England og Wales og i lande, hvorfra det lægges ud.

Et bidrag må ikke:

 • Være injurierende for nogen person.
 • Være sjofelt, stødende, hadefuldt eller provokerende.
 • Markedsføre åbenlyst seksuelt materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskrimination på grundlag af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke ophavsret, databaserettighed eller varemærke tilhørende nogen anden person.
 • Kunne bedrage en person.
 • Misligholde en juridisk forpligtelse, der tilkommer en tredjepart, for eksempel en kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt.
 • Fremme ulovlig aktivitet.
 • Have foragt af retten.
 • Vær truende, misbruge eller krænke en andens privatliv, eller forårsage ubehag, ulejlighed eller unødvendig angst.
 • Kunne chikanere, forurolige, såre eller genere nogen anden person.
 • Foregive at være en anden person eller forvanske din identitet eller tilknytning til nogen person.
 • Give indtryk af, at bidraget kommer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
 • Opmuntre til, fremme, tilskynde nogen part til at begå eller bistå ved en ulovlig eller kriminel handling som (kun som eksempel) krænkelse af ophavsret eller computermisbrug.
 • Indeholde en erklæring, som du ved eller tror, eller har rimelig grund til at tro, at medlemmer af offentligheden, som erklæringen udgives eller skal udgives til, sandsynligvis vil forstå som en direkte eller indirekte opfordring eller anden tilskyndelse til udøvelse, forberedelse eller iværksættelse af terrorhandlinger.
 • Indeholde reklamer eller fremme tjenester eller weblinks til andre websteder.

Fortrolighed

Med hensyn til alle oplysninger af en fortrolig beskaffenhed, der vises, eller som du giver på vores websted (uanset om de er markeret som sådan eller ej), herunder, men ikke begrænset til, alle oplysninger vedrørende vores forbindelser eller mål, forretningsmæssige og økonomiske oplysninger, software, knowhow, ideer samt metoder og teknikker, som anvendes af os i vores virksomhed eller knyttet til dette kliniske forsøg ("Fortrolige oplysninger"), accepterer du at holde disse fortrolige og ikke videregive de fortrolige oplysninger til tredjepart undtagen med vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af denne politik om acceptabel brug

Når vi mener, at der er sket en overtrædelse af denne politik om acceptabel brug, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af denne politik om acceptabel brug udgør en væsentlig misligholdelse af disse vilkår for brug af webstedet, som udgør grundlaget for din tilladelse til at bruge vores websted, og kan medføre, at vi træffer alle eller en af følgende foranstaltninger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge vores websted.
 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af eventuelle bidrag, som er overført af dig til vores websted.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retsforfølgning mod dig for godtgørelse af alle omkostninger på basis af skadesløsholdelse (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen.
 • Yderligere retsproces mod dig.
 • Videregivelse af sådanne oplysninger til håndhævelsesmyndigheder, som vi med rimelighed føler er nødvendige eller som påkrævet ved lov.

Vi udelukker vores ansvar for alle foranstaltninger, vi kan træffe som reaktion på overtrædelser af denne politik om acceptabel brug. De foranstaltninger, vi kan træffe, er ikke begrænset til de ovenfor beskrevne, og vi kan træffe enhver anden foranstaltning, vi med rimelighed anser for fornøden.

Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke introducere dem

Vi garanterer ikke, at vores websted er sikkert mod eller fri for fejl eller virus.

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores websted. Du skal bruge din egen antivirussoftware.

Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at introducere virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted, den server, vores websted er gemt på, eller enhver anden server, computer eller database, der er forbundet med vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Ved at misligholde denne bestemmelse vil du begå en strafbar handling ifølge Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterer enhver sådan misligholdelse til de relevante håndhævelsesmyndigheder og vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en sådan misligholdelse ophører din ret til at bruge vores websted øjeblikkeligt.

Regler om linkning til vores websted

Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det.

Du må ikke oprette et link på en måde, der antyder nogen form for tilknytning, accept eller godkendelse fra vores side, hvor dette ikke foreligger.

Du må ikke oprette et link til vores websted på et websted, du ikke ejer.

Vores websted må ikke "frames" (spejles) på et andet websted, og du må heller ikke oprette et link til nogen del af vores websted, bortset fra startsiden.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at trække tilladelsen til linkning tilbage.

Webstedet, som du linker på, skal i alle henseender efterleve de indholdsstandarder, der er angivet i vores Politik om acceptabel brug

Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores websted på anden vis end anført ovenfor, bedes du kontakte support@astraeus-alpha1.com.

Hvilket lands love finder anvendelse på eventuelle tvister?

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse vilkår for brug, deres genstand og deres oprettelse reguleres af engelsk lov. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har enekompetence bortset fra, hvis du også kan anlægge sag i bopælslandet.

Hvis du er en virksomhed, reguleres disse vilkår for brug, deres genstand og deres oprettelse (og evt. ikke-kontraktlige tvister eller krav) af engelsk lov. Vi accepterer begge enekompetencen hos domstolene i England og Wales.

Vores varemærker er registreret

"MEREO" er et varemærke registreret i Storbritannien tilhørende Mereo BioPharma Group Plc. Du må ikke bruge dem uden vores forudgående skriftlige tilladelse.