Onderzoek naar alpha-1-longziekte vooruit helpen

Op dit moment worden er patiënten ingeschreven voor de Astraeus-studie.

Onderzoekers testen nu een experimenteel geneesmiddel in tabletvorm om te bepalen of dit veilig is en het potentieel heeft om longbeschadiging te verminderen en de progressie (verergering) van longziekte veroorzaakt door alpha-1-antitrypsine-deficiëntie te vertragen. Als onderdeel van dit onderzoek schrijven we patiënten in om deel te nemen aan een klinische studie naar het studiegeneesmiddel, alvelestat.

Veelgestelde vragen

De studie is open voor mensen die voldoen aan zeer specifieke criteria.

Klik op de knop 'Kijk of u in aanmerking komt' om enkele initiële geschiktheidscriteria te doorlopen. Als het erop lijkt dat de studie goed bij u past, zal het studiecentrum contact met u opnemen en de vereisten in detail met u doornemen.

Nee. Bij de studie zal gebruik worden gemaakt van een veelgebruikte wetenschappelijke methode waarbij studiedeelnemers over verschillende groepen worden verdeeld en hun resultaten worden vergeleken. Twee groepen krijgen het studiegeneesmiddel (in twee verschillende sterktes) en de derde groep krijgt een placebo als 'controlegroep'. De placebo is een nep-pil die er hetzelfde uitziet als het studiegeneesmiddel, maar geen behandeling biedt.

Deelnemers zullen willekeurig (op basis van toeval, zoals bij het opgooien van een muntstuk) aan één van deze groepen worden toegewezen. In de Astraeus-studie hebben deelnemers dus 66 procent kans (een kans van 2 op 3) om alvelestat in één van de twee doses te krijgen en 33 procent kans (een kans van 1 op 3) om de placebo te krijgen.

De Astraeus-studie heeft drie fases, die in totaal 20 weken duren:

Screening. Tijdens deze periode van ongeveer 28 dagen zal de studiearts verschillende tests uitvoeren om te bevestigen dat u voor deelname in aanmerking komt. Hiervoor kunnen verschillende bezoeken aan het studiecentrum nodig zijn.

Behandeling. U neemt het studiegeneesmiddel of de placebo gedurende 12 weken tweemaal daags in. U zult tijdens deze periode het studiecentrum ongeveer zeven keer moeten bezoeken en af en toe met de studiearts of -verpleegkundige moeten telefoneren. Tijdens deze bezoeken zal de studiearts u onderzoeken en verschillende tests uitvoeren om op eventuele veranderingen in uw gezondheid te controleren.

Opvolging. In week 16 komt u naar het studiecentrum terug voor een laatste beoordeling van uw gezondheid.

Nee. Voor de studiegerelateerde bezoeken, tests en het studiegeneesmiddel hoeft u niets te betalen.

U kunt ook een vergoeding krijgen voor deelname (afhankelijk van het land waarin u woont) en gemaakte onkosten in verband met het afleggen van studiebezoeken kunnen worden vergoed.

Klik hier om te kijken of er bij u in de buurt een studiecentrum is en om een paar eerste vragen te beantwoorden om te kijken of u mogelijk voor deelname in aanmerking komt.

Kijk of u in aanmerking komt