MPH966-2-01_Privacyverklaring
Privacyverklaring van Mereo BioPharma

Inleiding

Welkom bij onze privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u een bezoek brengt aan onze website (ongeacht van waar u onze website bezoekt), wat uw rechten zijn op het vlak van privacy en hoe u door wetgeving wordt beschermd.

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende delen. U kunt dus door hieronder te klikken rechtstreeks naar de specifieke delen gaan die u hier ziet. Gebruik ook de Verklarende woordenlijst om te begrijpen wat de betekenis is van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

 1. Belangrijke informatie en wie we zijn
 2. De gegevens die wij over u verzamelen
 3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
 4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
 5. Delen van uw persoonsgegevens
 6. Internationale doorgifte
 7. Gegevensbeveiliging
 8. Dataretentie
 9. Uw wettelijke rechten
 10. Verklarende woordenlijst

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Bedoeling van deze privacyverklaring

Het is de bedoeling van deze privacyverklaring om u informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van deze website, met inbegrip van gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich bij ons registreert voor aanvullende informatie over de klinische Astraeus-studie.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet doelbewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met andere privacyverklaringen of verklaringen van eerlijke gegevensverwerking (“Fair Processing Notices”) die wij u bij specifieke gelegenheden kunnen geven wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u helemaal op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging hiervan.

Verwerkingsverantwoordelijke

Mereo bestaat uit verschillende rechtspersonen en deze privacyverklaring is uitgegeven namens de Mereo Group, dus wanneer wij “Mereo”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken in deze privacyverklaring, verwijzen wij naar het desbetreffende bedrijf van de Mereo Group dat voor de verwerking van uw gegevens verantwoordelijk is. Mereo BioPharma Group plc en Mereo BioPharma 4 Limited treden samen op als tweeledige verwerkingsverantwoordelijke en zijn voor deze website verantwoordelijk.

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ook als het gaat om een verzoek om gebruik te maken van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige contactgegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersonen die optreden als tweeledige verwerkingsverantwoordelijke: Mereo BioPharma Group plc en Mereo BioPharma 4 Limited

Naam of functie van functionaris voor de gegevensbescherming: Functionaris voor de gegevensbescherming Mereo

E-mailadres: legal@mereobiopharma.com met de vermelding ‘Ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming van Mereo’

Postadres: 1 Cavendish Place, Londen W1G0QF, Verenigd Koninkrijk

U hebt het recht om op eender welk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthoudende instantie voor zaken omtrent gegevensbescherming(www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als wij de kans zouden krijgen om uw problemen eerst te bekijken voordat u zich tot de ICO wendt. Gelieve dus in eerste instantie met ons contact op te nemen.

Veranderingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons van veranderingen op de hoogte te brengen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2018 en eerdere versies kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, correct en up-to-date zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden als er wat aan uw persoonsgegevens verandert in de periode dat u aan ons project deelneemt.

Links naar derden

Op deze website kunnen links staan naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op deze links te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, zullen derden misschien gegevens over u kunnen verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan van elke website die u bezoekt de privacyverklaring te lezen.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, verwijzen naar alle informatie over een persoon waaruit de identiteit van die persoon kan worden afgeleid. Gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) maken daar geen deel van uit.

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens over u die wij kunnen verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven. Wij hebben die als volgt in groepen onderverdeeld:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, familienaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificerende gegevens, en functie.
 • Contactgegevens omvatten adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Klinische gegevens omvatten:
  • Leeftijd (tussen de 18 en de 75 jaar);
  • Informatie die nodig is om te evalueren of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen (tot die gegevens behoren gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid).
 • Technische gegevens omvatten het IP-adres (internetprotocol), uw aanmeldgegevens, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone en locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om deze website te openen.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren omtrent het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen gevoelige persoonsgegevens over u zoals hierboven staat beschreven; hiertoe behoren details over uw gezondheid.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor een of meer doelen. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd omdat uw identiteit niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze gegevens kan worden afgeleid. Wij kunnen uw Gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om te berekenen welk percentage gebruikers een bepaalde functie op de website gebruikt. Wanneer wij echter Geaggregeerde gegevens met uw persoonsgegevens samenvoegen of verbinden zodat u er rechtstreeks of onrechtstreeks mee geïdentificeerd kunt worden, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die gebruikt zullen worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer wij persoonsgegevens moeten verzamelen en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, zullen wij u mogelijk geen toegang kunnen verlenen tot de studie.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder andere door middel van:

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Gezondheidsgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • een aanvraag indient om toegang te krijgen tot onze diensten inzake klinisch onderzoek;
  • op onze website een account aanmaakt met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of publicaties;
  • verzoekt om toezending van marketingmateriaal; of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u van onze website gebruik maakt, kunnen wij automatisch Technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen wanneer u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer details hierover.
 • Derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder beschreven:
  • Technische gegevens van de volgende partijen:

   (a) aanbieders van data-analyses, zoals Google, die zich buiten de EU bevinden;

   (b) Advertentienetwerken, zoals Google of Facebook, die zich buiten de EU bevinden; en

   (c) providers van zoekinformatie, zoals Google, die zich buiten de EU bevinden.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken waar dat bij wet is toegestaan. Verwerking van uw persoonsgegevens omvat onder meer het aanpassen, op één lijn brengen, wijzigen, combineren, raadplegen, vernietigen, delen door overdracht, verspreiden, wissen, organiseren, registreren, beperken, opvragen, opslaan, structureren, gebruiken of anderszins beschikbaar stellen.

In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

Mededelingen omtrent algemene gezondheidsinformatie (zoals informatie over bepaalde medische aandoeningen)

Mededelingen over onze studies

Opzetten en in stand houden van platformen voor ondersteuning en vrijwillige betrokkenheid van patiënten

Bepalen van uw geschiktheid voor bepaalde producten, diensten of programma's

Antwoorden op uw verzoeken om informatie, producten of diensten

Organisatorische planning en ontwikkeling (zoals interne communicatie, budgetten, administratie en projectbeheer)

Onze doelstellingen voor naleving binnen het bedrijf en beveiliging van gebouwen en netwerken

Interne onderzoeken naar mogelijk wangedrag of het niet naleven van ons beleid en onze procedures

Doorlichting van onze programma’s en diensten voor compliance

Authenticeren en verifiëren van uw identiteit bij uw interacties met ons

Juridische procedures en onderzoeken van overheidswege (zoals op grond van bevelschriften, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen)

Volgen van de interacties die u met ons hebt (online en offline)

Waar wij wettelijke verplichtingen hebben om de persoonsgegevens te verwerken

Verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten

Diagnostiek van apparaten en toepassingen

Statistische analyse

Websitebeheer

 

Toestemming

Doorgaans hanteren wij toestemming niet als een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve in de volgende gevallen:

 • Wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig wanneer u ons Gevoelige persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven in deel 2 staat beschreven. Wanneer wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, zullen wij u de mogelijkheid aanbieden om dit elektronisch te doen. U hebt het recht om op elk moment uw uitdrukkelijke toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen.
 • Wij hebben uw toestemming nodig voor het via e-mail of sms versturen van direct-marketingberichten van derden. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Klik hier om meer te weten te komen over de soorten wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Marketing

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van het gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. Wij hebben de volgende mechanismen ingesteld waarbij u een vorm van controle hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens:

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u mogelijk zou willen of nodig hebben of wat voor u van belang zou kunnen zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u ons om informatie hebt gevraagd of als wij u diensten hebben verleend, en waarbij u zich in elk van die gevallen niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf buiten de Mereo Group.

Zich uitschrijven

U kunt ons of derden op elk moment vragen om het versturen van marketingberichten stop te zetten, door in te loggen op de website en de relevante vakjes aan te vinken of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen, of door de links om u uit te schrijven te volgen die in elk marketingbericht staan dat u wordt toegestuurd, of door op eender welk moment contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich voor het ontvangen van deze marketingberichten uitschrijft, geldt dit niet voor persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van een dienst die wij u hebben verleend, een ervaring met een product of dienst, of andere transacties.

U kunt op elk moment beslissen om de toestemming of expliciete toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken door ons te contacteren via legal@mereobiopharma.com met de vermelding ‘Ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming’.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een website cookies instelt of raadpleegt. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt of weigert, sommige delen van deze website mogelijk niet meer geopend kunnen worden of niet goed meer zullen functioneren. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Verandering van doelstellingen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelstellingen waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met de oorspronkelijke doelstelling. Als u uitleg wilt over op welke wijze de verwerking voor de nieuwe doelstelling verenigbaar is met de oorspronkelijke doelstelling, kunt u ons contacteren via legal@mereobiopharma.com

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doelstelling waarbij er geen verband is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en zullen wij u uitleggen op grond van welke wettelijke basis wij dit kunnen doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit bij wet is vereist of toegestaan.

5. Delen van uw persoonsgegevens

Mogelijk zullen wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder beschreven partijen:

 • Interne derden zoals omschreven in de Verklarende woordenlijst
 • Externe derden zoals omschreven in de Verklarende woordenlijst
 • Specifieke derden zoals Neonstone Ltd, OVH Ltd die IT- en hostingdiensten met betrekking tot deze website en aanverwante IT-diensten aanbieden.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa besluiten te verkopen, over te dragen of ermee te fuseren. Een andere mogelijkheid is dat wij kunnen trachten andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren. Als er in ons bedrijf een wijziging wordt doorgevoerd, dan kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat omschreven. Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij die behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij staan niet toe dat onze derde dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Zij krijgen enkel toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doelstellingen en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale doorgifte

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Mereo Group. Dit kan betekenen dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven.

Veel van onze externe derden zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd, dus om uw persoonsgegevens door hen te laten verwerken, worden gegevens buiten de EER doorgegeven.

Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij ervoor dat ze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende maatregelen wordt toegepast:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven naar landen waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat ze een adequaat beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer wij met bepaalde dienstverleners samenwerken, kunnen wij gebruik maken van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Europese Commissie: Modelovereenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Wanneer wij samenwerken met dienstverleners die in de VS gevestigd zijn, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield, waardoor zij verplicht zijn om voor vergelijkbare bescherming te zorgen voor persoonsgegevens die gedeeld worden tussen Europa en de VS. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

Neem contact met ons op via legal@mereobiopharma.com als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Mereo Group. Onderdelen hiervan en de locaties van hun databanken kunnen zich in landen bevinden die geen adequaat gegevensbeschermingsniveau garanderen dat vergelijkbaar is met de wetgeving in het land waar u woont. Hoe dan ook zijn al onze afdelingen verplicht om uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en ons beleid en onze procedures op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze derden waarmee wij een contract afsluiten om namens ons diensten te verlenen voor het uitvoeren van activiteiten of functies die verband houden met de hierboven beschreven doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze derden zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waartoe ook het gebruik behoort van een voor de EU geldig mechanisme voor grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens om de persoonsgegevens uit de EU te ontvangen. Dit kan bestaan uit een “adequaatheidsbesluit” van de Europese Commissie, EU-VS en/of Zwitserland-VS Privacy Shield-certificaten en/of het uitvoeren van Europese standaardcontractbepalingen met ons.

Voor meer informatie over onze grensoverschrijdende doorgifte van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze gebruikt of geraadpleegd worden, gewijzigd of gedeeld worden. Daarnaast zullen wij inzage in uw persoonsgegevens beperken tot die werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die beroepshalve inzage in uw gegevens moeten hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens onze instructies en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om te reageren op elke vermeende inbreuk in verband met persoonsgegevens en zullen u en elke betrokken toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8. Dataretentie

Hoelang zullen mijn persoonsgegevens gebruikt worden?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor wij ze hebben verzameld, alsook om te voldoen aan alle wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Om te bepalen wat de aangewezen bewaartermijn is voor persoonsgegevens, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of delen van uw persoonsgegevens, de doelstellingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doelstellingen kunnen bereiken op andere manieren, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons retentiebeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (ook wel een "verzoek om inzage van betrokkene” genoemd). Dit geeft u de mogelijkheid om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij hebben over u en te controleren of wij die op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die wij over u hebben. Dit geeft u de mogelijkheid om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt wellicht moeten controleren.
 • Verzoeken om wissen van uw persoonsgegevens. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is waarom wij deze zouden blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen, vanwege specifieke wettelijke gronden die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens daar waar wij vertrouwen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u het gevoel hebt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) indien u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) indien het nodig is dat wij de gegevens verder bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.
 • Verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde, verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming om het even wanneer intrekken daar waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij bepaalde producten of diensten misschien niet meer aan u kunnen leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u van een of meer van de hierboven vermelde rechten wenst gebruik te maken, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Normaal gezien zijn er geen kosten aan verbonden

U hoeft geen kosten te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Een andere mogelijkheid is dat wij in deze omstandigheden kunnen weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig kunnen hebben

Wij zullen u misschien om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u kunt gebruikmaken van uw recht op inzage in uw persoonsgegevens (of van een van de andere rechten die u hebt). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met mensen die het recht niet hebben om ze te krijgen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij proberen om binnen 28 dagen op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan 28 dagen duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u verwittigen en op de hoogte houden.

10. Verklarende woordenlijst

WETTELIJKE BASIS

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van onze onderneming in het uitvoeren en beheren van onze onderneming om ons in staat te stellen u de beste dienst / het beste product en de beste en meest veilige ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat we een afweging maken tussen de mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u groter zijn dan het belang voor ons (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins hiertoe wettelijk verplicht of gerechtigd zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons opnemen

Uitvoering van het contract betekent de verwerking van uw gegevens waar dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een verplichting op grond van wet- of regelgeving betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting op grond van wet- of regelgeving die op ons van toepassing is.

DERDEN

Externe derden

 • Dienstverleners die optreden als gegevensverwerkers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en die IT- en systeemadministratiediensten verlenen.
 • Professionele adviseurs die optreden als gegevensverwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die in de Verenigde Staten gevestigd zijn en advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.