Postęp w badaniach nad chorobą płuc Alfa1

Obecnie trwa rekrutacja pacjentów do badania Astraeus.

Badacze obecnie oceniają lek eksperymentalny w postaci tabletki w celu określenia, czy jest bezpieczny i czy może zmniejszać uszkodzenie płuc i spowalniać progresję choroby płuc wywołanej przez niedobór alfa1-antytrypsyny. W ramach tego badania prowadzimy rekrutację pacjentów do udziału w badaniu klinicznym dotyczącym leku badanego o nazwie alwelestat.

Często zadawane pytania

Badanie jest otwarte dla osób spełniających bardzo swoiste kryteria.

Kliknij na przycisk „Zobacz, czy się kwalifikujesz”, aby zapoznać się z niektórymi wstępnymi kryteriami kwalifikacji. Jeśli okaże się, że badanie może być dla Państwa odpowiednie, ośrodek badawczy będzie z Państwem w kontakcie i szczegółowo omówi wymagania.

Nie. W badaniu zostanie wykorzystana powszechnie stosowana metoda naukowa podziału uczestników badania na różne grupy i porównania wyników. Dwie grupy będą otrzymywać lek badany (o dwóch różnych mocach), a trzecia grupa będzie otrzymywać placebo i będzie „grupą kontrolną”. Placebo jest pozorowaną tabletką, która wygląda tak samo jak lek badany, ale nie zapewnia leczenia.

Uczestnicy zostaną przydzieleni do jednej z tych grup w sposób losowy (przypadkowo, jak przy rzucie monetą). Tym samym w badaniu Astraeus szansa uczestnika otrzymywania alwelestatu w jednej z dwóch dawek wyniesie 66% (2 na 3), a szansa otrzymywania placebo wyniesie 33% (1 na 3).

Badanie Astraeus ma trzy etapy i łącznie trwa 20 tygodni:

Okres przesiewowy. W tym 28-dniowym okresie lekarz prowadzący badanie wykona różne badania w celu potwierdzenia, że mogą Państwo wziąć udział w badaniu. Może to obejmować przyjście do ośrodka badawczego na kilka wizyt.

Okres leczenia. Będą Państwo przyjmować lek badany albo placebo dwa razy dziennie przez 12 tygodni. Będą Państwo musieli przyjść do ośrodka badawczego około siedem razy w tym okresie i od czasu do czasu porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie albo pielęgniarką przez telefon. Podczas tych wizyt lekarz prowadzący badanie zbada Państwa i wykona kilka badań w celu monitorowania ewentualnych zmian Państwa zdrowia.

Okres dalszej obserwacji. W 16 Tygodniu powrócą Państwo do ośrodka badawczego na końcową ocenę Państwa zdrowia.

Nie. Wszystkie wizyty związane z badaniem, testy i lek badany będą zapewnione uczestnikom bezpłatnie.

Ponadto mogą Państwo otrzymać wynagrodzenie za udział (zależnie od Państwa kraju zamieszkania), a bieżące koszty związane z przychodzeniem na wizyty w ramach badania mogą zostać zwrócone.

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć, czy w pobliżu znajduje się ośrodek badawczy i odpowiedzieć na kilka wstępnych pytań, aby sprawdzić, czy spełniają Państwo kryteria kwalifikacji do badania.

ZOBACZ, CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ