Wprowadzenie

Witamy w informacji o ochronie prywatności.

Szanujemy prywatność użytkownika i jesteśmy zaangażowani w ochronę jego danych osobowych. Niniejsze informacje o ochronie prywatności zawierają informacje o tym, w jaki sposób dbamy o dane osobowe użytkownika, kiedy odwiedza naszą witrynę internetową (niezależnie od tego, skąd pochodzi użytkownik) oraz jakie są prawa użytkownika do prywatności i jak prawo chroni użytkownika.

Niniejsze informacje o ochronie prywatności mają strukturę warstwową, dzięki czemu kliknięciem można przejść do określonych obszarów znajdujących się poniżej. Proszę także korzystać ze słowniczka, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszych informacjach o ochronie prywatności.

 1. Ważne informacje i informacje o nas
 2. Dane zbierane na temat użytkownika
 3. W jaki sposób zbierane są dane osobowe użytkownika?
 4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 5. Ujawnianie danych osobowych użytkownika
 6. Transfery międzynarodowe
 7. Bezpieczeństwo danych
 8. Przechowywanie danych
 9. Prawa użytkownika
 10. Słowniczek

1. Ważne informacje i informacje o nas

Cel niniejszych informacji o ochronie prywatności

Niniejsze informacje o ochronie prywatności mają na celu przekazanie informacji na temat sposobu, w jaki zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, co obejmuje wszelkie dane, które użytkownik może dostarczyć za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej podczas rejestracji u nas w celu uzyskania dodatkowych informacji w ramach badania klinicznego Astraeus.

Ta witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i świadomie nie zbieramy danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby przeczytać niniejsze informacje o ochronie prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o prywatności lub uczciwym przetwarzaniu danych, które możemy przekazywać w różnych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, tak aby być w pełni świadomym, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy dane użytkownika. Niniejsze informacje o ochronie prywatności uzupełniają inne informacje i nie mają na celu ich unieważnienia.

Administrator danych

Firma Mereo składa się z różnych osób prawnych i niniejsze informacje o ochronie prywatności są publikowane w imieniu Grupy Mereo, więc gdy w tych informacjach o prywatności wymieniamy „Mereo”, „my”, „nas” lub „nasze”, odnosimy się do odpowiedniej spółki w Grupie Mereo odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika. Firma Mereo BioPharma Group plc wraz z firmą Mereo BioPharma 4 Limited działają jako podwójni administratorzy danych i są odpowiedzialni za tę witrynę.

Wyznaczyliśmy specjalistę ds. ochrony danych, który jest odpowiedzialny za nadzór nad pytaniami dotyczącymi niniejszych informacji o ochronie prywatności.Proszę skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych pod danymi do kontaktu przedstawionymi poniżej w przypadku ewentualnych pytań dotyczących tych informacji o ochronie prywatności, a także próśb o skorzystanie ze swoich praw.Prawa użytkownika

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane są następujące:

Pełna nazwa podmiotów prawnych działających w charakterze podwójnych administratorów danych: Mereo BioPharma Group plc i Mereo BioPharma 4 Limited

Imię i nazwisko lub tytuł specjalisty ds. ochrony danych: Specjalista ds. ochrony danych Mereo

Adres e-mail: legal@merebiopharma.com z adnotacją „do wiadomości specjalisty ds. ochrony danych Mereo"

Adres pocztowy: 1 Cavendish Place, Londyn W1G0QF, Zjednoczone Królestwo

Użytkownik ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do Information Commissioner's Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość, aby zająć się obawami użytkownika, zanim zwróci się do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

Zmiany w informacjach o ochronie prywatności oraz obowiązek użytkownika informowania nas o zmianach

Wersja ta została ostatnio zaktualizowana 13 września 2018 roku, a wcześniejsze wersje można uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Łącza stron trzecich

Witryna ta może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie w te linki lub umożliwienie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Kiedy użytkownik opuszcza naszą witrynę internetową, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

2. Dane zbierane na temat użytkownika

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych na temat użytkownika i zostały one przedstawione poniżej:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł
 • Dane do kontaktu obejmują adres, adres e-mail oraz numery telefonu
 • Dane kliniczne obejmują:
  • Wiek (od 18 do 75 lat);
  • Informacje niezbędne do oceny możliwości udziału w badaniu (takie dane będą obejmować wrażliwe dane osobowe, takie jak dane dotyczące zdrowia użytkownika).
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę operacyjną oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do tej witryny internetowej
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety
 • Dane użytkowania zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji

Gromadzimy wrażliwe dane osobowe o użytkowniku w sposób opisany powyżej i zawierają one informacje na temat stanu jego zdrowia.

Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorczee mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład, możemy zebrać Dane użytkowania użytkownika w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji witryny. Jeżeli jednak połączymy lub skojarzymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji, traktujemy te połączone dane jako dane osobowe, które zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszymi informacjami o ochronie prywatności.

Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych

Jeżeli musimy gromadzić dane osobowe, a użytkownik nie dostarczy żądanych danych, możemy nie być w stanie zapewnić dostępu do badania.

3. W jaki sposób zbierane są dane osobowe użytkownika?

Używamy różnych metod gromadzenia danych od użytkownika i na jego temat, takich jak:

 • Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może podać nam swoją tożsamość, dane do kontaktu i zdrowotne, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Dotyczy to również danych osobowych, które są podawane, gdy użytkownik:
  • składa wniosek o dostęp do naszych usług w zakresie badań klinicznych;
  • tworzy konto z loginem i hasłem w naszej witrynie internetowej;
  • zapisuje się na otrzymywanie naszych biuletynów lub publikacji;
  • zwraca się z prośbą o otrzymanie informacji marketingowych; lub
  • przekazuje nam informacje zwrotne.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną internetową możemy automatycznie zbierać Dane techniczne dotyczące sprzętu, działań i wzorców przeglądania użytkownika.Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwerów i innych podobnych technologii Możemy również otrzymywać Dane techniczne o użytkowniku, jeśli odwiedza inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce dotyczącej plików cookie .
 • Strony trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy otrzymywać dane osobowe o użytkowniku od różnych stron trzecich i z różnych źródeł publicznych, jak określono poniżej:
  • Dane techniczne od następujących stron:

   (a) dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza UE;

   (b) sieci reklamowe, takie jak Google lub Facebook z siedzibą poza UE; oraz

   (c) dostawcy usług wyszukiwania, tacy jak Google z siedzibą poza UE.

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Przetwarzanie Danych osobowych użytkownika obejmuje przypadki, w których możemy je dostosowywać, regulować, zmieniać, łączyć, konsultować, niszczyć, ujawniać przez transmisję, rozpowszechnianie, usuwać, organizować, zapisywać, ograniczać, odzyskiwać, przechowywać, porządkować, używać lub w inny sposób udostępniać.

Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

Komunikacja dotycząca zdrowia ogólnego (np. informacje o niektórych schorzeniach zdrowotnych)

Komunikacja dotycząca naszych badań

Administrowanie i utrzymywanie dobrowolnego zaangażowania pacjentów oraz platform wsparcia

Aby określić, które produkty, usługi lub programy są odpowiednie dla użytkownika

Odpowiadanie na prośby użytkownika o informacje, produkty lub usługi

Planowanie i rozwój organizacyjny (np. komunikacja wewnętrzna, budżety, administracja i zarządzanie projektami)

Zgodność naszej firmy oraz cele związane z bezpieczeństwem urządzeń i sieci

Wewnętrzne dochodzenia w sprawie możliwego niewłaściwego postępowania lub nieprzestrzegania naszych polityk i procedur

Audyt naszych programów i usług pod kątem zgodności

Uwierzytelnianie i weryfikowanie tożsamości użytkownika w interakcjach z nami

Postępowania prawne i dochodzenia rządowe (takie jak na podstawie nakazów, wezwań do sądu i nakazów sądowych)

Śledzenie interakcji użytkownika (online i offline) z nami

Jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych

Doskonalenie i rozwój naszych produktów i usług

Diagnostyka wyrobów i aplikacji

Analiza statystyczna

Administrowanie witryną internetową

 

Zgoda

Ogólnie rzecz biorąc, nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika w sposób inny niż opisany poniżej:

 • wymagamy wyraźnej zgody użytkownika w przypadku, gdy przekazuje nam wrażliwe dane osobowe, jak opisano powyżej w sekcji 2. Gdy poprosimy użytkownika o wyraźną zgodę, zapewnimy możliwość wyrażenia zgody drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wycofać tę wyraźną zgodę w dowolnej chwili, kontaktując się z nami.
 • wymagamy zgody użytkownika w odniesieniu do wysyłania bezpośrednich informacji marketingowych stron trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na informacje marketingowe w dowolnej chwili, kontaktując się z nami.

Należy kliknąć 10, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika

Marketing

Dążymy do zapewnienia użytkownikowi możliwości wyboru w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności związanych z marketingiem i reklamą. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Promocyjne oferty od nas

Możemy wykorzystać Dane dotyczące tożsamości, do kontaktu, techniczne, użytkowania i profilu użytkownika, aby stworzyć pogląd na to, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować, lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być istotne dla użytkownika (nazywamy to marketingiem).

Użytkownik otrzyma od nas informacje marketingowe, jeśli poprosił nas o informacje lub skorzystał z naszych usług i w każdym przypadku nie zrezygnował z otrzymywania takich informacji marketingowych.

Marketing stron trzecich

Uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika przed udostępnieniem jego danych osobowych jakiejkolwiek spółce spoza Grupy Mereo w celach marketingowych.

Rezygnacja

Można poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania informacji marketingowych w dowolnym momencie, logując się na witrynie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola w celu dostosowania preferencji marketingowych użytkownika lub korzystając z łączy rezygnacji znajdujących się w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do użytkownika lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

W przypadku rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości marketingowych nie będzie to dotyczyć danych osobowych przekazanych nam w wyniku świadczenia przez nas usługi, produktu/usługi lub innych transakcji.

W każdej chwili użytkownik może podjąć decyzję o wycofaniu udzielonej nam zgody lub wyraźnej zgody, kontaktując się z nami pod adresem legal@mereobiopharma.com z adnotacją „Do wiadomości specjalisty ds. ochrony danych.

Pliki cookie (ciasteczka)

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby ostrzegała użytkownika, gdy witryny internetowe konfigurują lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia obsługi lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo Proszę zapoznać się z poniższą polityką dotycząca plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których je gromadzimy, chyba że z uzasadnionych względów uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. W przypadku chęci uzyskania wyjaśnienia dotyczącego, czy nowy cel jest zgodny z celem pierwotnym, proszę skontaktować się z nami pod adresem legal@mereobiopharma.com

Jeśli będziemy potrzebować danych osobowych użytkownika do celów niezwiązanych, powiadomimy go o tym fakcie i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe użytkownika stronom wymienionym poniżej:

 • Wewnętrzne strony trzecie określone w Słowniczek
 • Zewnętrzne strony trzecie określone w Słowniczek
 • Konkretne strony trzecie, takie jak Neonstone Ltd, OVH Ltd, które świadczą usługi informatyczne i hostingowe w odniesieniu do tej witryny internetowej i powiązanych usług informatycznych.
 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub z którymi możemy połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy dążyć do przejęcia innych działalności lub połączenia się z nimi. Jeśli w naszej działalności nastąpią zmiany, nowi właściciele mogą wykorzystać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszych informacjach o ochronie prywatności. Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Transfery międzynarodowe

Udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach Grupy Mereo. Może to obejmować przekazywanie danych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Wiele z naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkownika będzie wiązało się z transferem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza obszar EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, gwarantując wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Dalsze szczegóły patrz Komisja Europejska: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach poza UE.
 • W przypadku korzystania przez nas z niektórych usługodawców możemy skorzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jaka jest zapewniona w Europie. Dalsze szczegóły patrz Komisja Europejska: Wzory umów dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich.
 • W przypadku korzystania przez nas z usługodawców z siedzibą w USA możemy przekazywać im dane, jeśli stanowią oni część Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych przekazywanych między Europą a USA.Dalsze szczegóły patrz Komisja Europejska:Tarcza prywatności UE-USA.

Prosimy skontaktować się z nami pod adresem legal@mereobiopharma.com w przypadku chęci uzyskania więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przenoszeniu danych osobowych użytkownika poza obszar EOG.

Udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach Grupy Mereo. Niektóre z naszych baz danych i ich lokalizacje mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, podobnego do tego, jaki obowiązuje w kraju zamieszkania użytkownika. Niezależnie od tego, wszystkie nasze podmioty stowarzyszone są zobowiązane do traktowania danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszymi informacjami o ochronie prywatności oraz naszymi zasadami i procedurami ochrony prywatności i danych.

Możemy przekazywać Dane osobowe użytkownika stronom trzecim, z którymi zawieramy umowy na świadczenie usług w naszym imieniu w celu wykonywania czynności lub funkcji związanych z przetwarzaniem Danych osobowych użytkownika, które zostały opisane powyżej. Nasze strony trzecie są zobowiązane umownie do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym posiadania ważnego unijnego mechanizmu transgranicznego transferu danych osobowych w celu otrzymywania danych osobowych z UE, który może obejmować ustalenie „adekwatności” przez Komisję Europejską, certyfikaty Tarczy Prywatności UE-USA i/lub Szwajcaria-USA i/lub wdrożenie standardowych klauzul umownych UE z nami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat transgranicznego przepływu danych osobowych, proszę się z nami skontaktować.

7. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkownika, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani do zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeżeli jest to wymagane prawem.

8. Przechowywanie danych

Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wystąpienia szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, oraz obowiązujące wymogi prawne.

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania dla różnych aspektów danych osobowych użytkownika są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, o którą można poprosić, kontaktując się z nami.

9. Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Żądania dostępu do danych osobowych użytkownika (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu użytkownik może otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na jego temat, i sprawdzić, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Żądania poprawienia danych osobowych, którymi dysponujemy. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na temat użytkownika, choć możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych przekazanych przez użytkownika.
 • Wnioskowania o usunięcie danych osobowych. W ten sposób użytkownik może poprosić nas o skasowanie lub usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma wystarczającego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie. Użytkownik ma również prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie jego danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystał ze swojego prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu (patrz poniżej), gdy mogliśmy przetwarzać jego dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że możemy nie zawsze być w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych z określonych przyczyn prawnych, o czym użytkownik zostanie powiadomiony, w stosownych przypadkach, w momencie złożenia prośby.
 • Sprzeciwianie się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i gdy istnieje coś w szczególnej sytuacji użytkownika, co sprawia, że chce sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy udowodnić, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji użytkownika, które są nadrzędne w stosunku do praw i wolności użytkownika.
 • Wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu użytkownik może się do nas zwrócić z prośbą o wstrzymanie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chce, abyśmy ustalili, czy dane są dokładne; (b) jeżeli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeżeli nie są już nam potrzebne, ponieważ są potrzebne użytkownikowi do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) użytkownik sprzeciwiał się naszemu wykorzystywaniu danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Prośba o przesłanie danych osobowych stronie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, w przypadku których użytkownik początkowo wyraził zgodę na ich wykorzystanie przez nas lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do realizacji umowy z użytkownikiem.
 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zależy od jego zgody.Nie będzie to jednak miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody przez użytkownika.Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi określonych produktów lub usług. Doradzimy, czy ma to miejsce w momencie wycofania zgody.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy skontaktować się z nami.

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

Użytkownik nie będzie musiał płacić za dostęp do swoich danych osobowych (ani za korzystanie z innych praw). Możemy jednak pobierać uzasadnioną opłatę, jeżeli wniosek użytkownika jest wyraźnie bezzasadny, powtarzający się lub nadmierny. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić zastosowania się do prośby użytkownika.

Czego możemy potrzebować od użytkownika

Od użytkownika możemy potrzebować konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do własnych danych osobowych (lub do skorzystania z jego innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z jego prośbą w celu przyspieszenia udzielenia naszej odpowiedzi.

Czas do zapewnienia odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu 28 dni. Czasami może to potrwać dłużej niż 28 dni, jeśli dana prośba jest szczególnie złożona lub złożono kilka próśb. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i będziemy go na bieżąco informować.

10. Słowniczek

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością w celu umożliwienia nam zaoferowania użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych użytkownika dla naszych uzasadnionych interesów upewniamy się, że uwzględniamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa.Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których wpływ na interesy użytkownika przeważa nad naszymi interesami (chyba, że mamy zgodę użytkownika lub jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub jest to zgodne z prawem). Dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy w kontekście potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać kontaktując się z nami

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na życzenie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy jest to niezbędne do zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

Zewnętrzne strony trzecie

 • Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające dane z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Francji, którzy świadczą usługi w zakresie IT i administracji systemu.
 • Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.