Zaczynamy!

Czy rozpoznanie choroby płuc Alfa1 jest potwierdzone? Choroba związana z niedoborem antytrypsyny?