Vad är alfa-1-lungsjukdom?

Läs mer om alfa-1

Alfa-1-lungsjukdom är en relativt sällsynt genetisk sjukdom. Symtomen visar sig oftast i 20-50-årsåldern.

Personer med alfa-1-lungsjukdom saknar ett protein som skyddar lungvävnaden från att attackeras av ett enzym i blodet. Detta leder till skador på lungorna och andningssvårigheter. Dagens behandling innebär att man ger patienten en ersättning för det skyddande proteinet men detta måste ske genom infusioner varje vecka.

Forskning pågår för att undersöka en ny metod: att i första hand förhindra attacken på den friska vävnaden.

Vanliga frågor

Ett enkelt blodprov eller ett prov från munhålan taget med provpinne räcker för att testa om man har alfa-1-sjukdom. Man beräknar att endast omkring 5 % av alla som har alfa-1-lungsjukdom har fått diagnosen och de tidiga symtomen misstolkas ofta.

  • Andfåddhet
  • Väsande/pipande andning
  • Kronisk bronkit, dvs. långvarig hosta med slemproduktion
  • Återkommande luftvägsinfektioner
  • Minskad ansträngningstolerans
  • Allergier som inte är säsongsbundna
  • Vidgade bronker

Två intresseorganisationer för patienter är särskilt viktiga när det gäller denna sjukdom: Alpha-1 Foundation https://www.alpha1.org/ och Alpha-1 Global http://alpha-1global.org/en/

Klicka här för att se om det finns ett studiecentrum nära dig och svara på några frågor för se om du kan vara lämplig att delta i studien.

SE OM DU UPPFYLLER KRAVEN