Kliniska prövningar för vetenskapen framåt

Om kliniska prövningar

Kliniska prövningar är nödvändiga för att ta fram nya läkemedel. Innan ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt kan skrivas ut måste man visa att det är säkert och effektivt genom att testa det på människor i kliniska prövningar. Kliniska prövningar är noggrant utformade studier där man med vetenskapliga metoder utvärderar en specifik behandling eller medicinsk åtgärd, till exempel ett nytt läkemedel.

Vanliga frågor

Kliniska prövningar kontrolleras noga av institutionella granskningsnämnder (IRB) eller etikprövningsnämnder (EC). Dessa består av forskare och andra personer som bedömer etik och säkerhet i en klinisk prövning för att garantera att deltagarna utsätts för minsta möjliga risk.

Kliniska prövningar sponsras av läkemedelsföretag och forskningsinstitut. De utförs av huvudprövare, som oftast är läkare, i samarbete med ett medicinskt team och med forskare.

Klicka här för att se om det finns ett studiecentrum nära dig och svara på några frågor för se om du kan vara lämplig att delta i studien.

SE OM DU UPPFYLLER KRAVEN