Mer forskning om alfa-1-lungsjukdom

Astraeus-studien rekryterar just nu patienter

Forskarna testar just nu ett prövningsläkemedel i form av en tablett för att se om det är säkert, om det kan minska skadorna på lungorna och bromsa upp lungsjukdom orsakad av brist på alfa-1-antitrypsin. I den här forskningen ingår en klinisk prövning av ett studieläkemedel, alvelestat, som vi nu söker deltagare till.

Vanliga frågor

Studien är öppen för alla som uppfyller vissa villkor.

Klicka på knappen ”Se om du uppfyller kraven” för att läsa några av de preliminära villkoren för att delta. Om studien verkar passa för just dig kommer studiecentrat att kontakta dig och gå igenom kraven mer i detalj.

Nej. I studien används en vanlig vetenskaplig metod för att dela upp deltagarna i grupper och jämföra deras resultat. Två grupper får studieläkemedel (i två olika styrkor), och den tredje är kontrollgrupp och får placebo. Placebo (”sockerpiller”) är en overksam tablett som ser likadan ut som studieläkemedlet, men innehåller inte något läkemedel.

Deltagarna placeras slumpmässigt (som när man singlar slant) i en av dessa grupper. I Astraeus-studien har deltagarna alltså 66 procents chans (2 av 3) att få alvelestat i någon av de två doserna och 33 procents chans (1 av 3) att få placebo.

Astraeus-studien består av tre stadier och pågår i totalt 20 veckor:

Screening. Under denna period på cirka 28 dagar gör studieläkaren olika tester för att bekräfta att du är lämplig att delta i studien. Det kan betyda att du måste komma till studiekliniken flera gånger.

Behandling. Du tar studieläkemedel eller placebo två gånger dagligen i 12 veckor. Du måste komma till studiekliniken cirka sex gånger under den här perioden och ibland också tala med studieläkaren eller sköterskan per telefon. När du är på kliniken blir du undersökt av studieläkaren som också gör flera tester för att se om din hälsa förändras.

Uppföljning. Vecka 16 kommer du till studiecentrat för en slutlig bedömning av din hälsa.

Nej. Alla besök och tester och allt studieläkemedel är kostnadsfria.

Du kan få kompensation för att delta (beroende på i vilket land du bor) och ersättning för utgifter i samband med besöken på studiekliniken.

Klicka här för att se om det finns ett studiecentrum nära dig och svara på några frågor för se om du kan vara lämplig att delta i studien.

SE OM DU UPPFYLLER KRAVEN