Då börjar vi

Har du en fastställd diagnos på en sjukdom relaterad till alfa-1-antitrypsinbrist?